Strona dydaktyczna - dr inż. Ilona Pawełoszek

Autorka strony

ilona pawełoszek Nazywam się Ilona Pawełoszek jestem pracownikiem Katedry Informatyki Ekonomicznej Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej od 1999 roku. Obecnie jestem zatrudniona na stanowisku adiunkta. Moje zainteresowania zawodowe to: nowoczesne standardy w Internecie, sieci semantyczne, technologia informacyjna w zarządzaniu wiedzą organizacji oraz technologia mobilna.


Moje publikacje

2013

Pawełoszek I.: Technologie semantycznego Internetu w kreowaniu przedsiębiorczości nowej ery. W: Jelonek D., Nowicki A. (red.): Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013, s. 29-37.

Pawełoszek I.: Koncepcja i rola zasobów semantycznych w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W: Systemy wspomagania organizacji SWO 2013. Praca zbiorowa pod red. Teresy Porębskiej-Miąc i Henryka Sroki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013, s.215-224.

Pawełoszek I.: Semantyczne portale informacyjne w e-administracji. Zeszyty Naukowe nr 763 Ekonomiczne Problemy Usług nr 105 Uniwersytet Szczeciński 2013, s.151-159

Pawełoszek I.: Wybrane zagadnienia oceny wartości biznesowej nowoczesnych technologii informacyjnych. Rozdział 8. W: Ziółkowska B. (red.): Wybrane problemy z teorii i praktyki zarządzania wartością w przedsiębiorstwie, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013, s.131-140.

Pawełoszek I.: Technologie semantyczne w e-administracji. Możliwości i bariery zastosowań. Roczników Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH Warszawa (w druku)

2012

Pawełoszek I.: Selected Issues of Sharing Process Knowledge in Modern Organizations, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, Informatyka Ekonomiczna nr 1 (23), 2012 s.48-58

Pawełoszek I.: Semantyczne zarządzanie procesami biznesowymi w organizacjach rozproszonych, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 702 Ekonomiczne Problemy Usług nr 87, 2012, s.326-334

Nowicki A., Pawełoszek I., Stępniak C.: The Role of Information Resources in Entrepreneurship, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie nr 6, 2012, s.56-67

2011

Pawełoszek I.: Semantically Enhanced Information Portal for Community of University Researchers, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 187, Informatyka Ekonomiczna nr 20. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

Pawełoszek-Korek I.: Rola ontologii w budowaniu relacji biznesowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości w Poznaniu nr 32, Poznań 2011, s.181-191.

Pawełoszek-Korek I.: Wybrane problemy wykorzystania ontologii w systemach informacyjnych organizacji rozproszonych geograficznie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 650 Ekonomiczne Problemy Usług nr 67 T.1, Szczecin 2011, s.110-117.

2010

Pawełoszek-Korek I., Turek T.: Strategia zarządzania technologią mobilną w przedsiębiorstwach partnerskich, Rozdział 2.2 w: Pabian A. (red.): Kreatywność i innowacje w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010, s.112-127

Pawełoszek-Korek I.: Kształcenie studentów kierunku informatyka i ekonometria w zakresie technologii semantycznych. Cele i narzędzia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. nr 118 Informatyka Ekonomiczna nr 17, Wrocław 2010, s.169-177.

Pawełoszek-Korek I.: Źródła wiedzy w pracy mobilnej i wybrane problemy ich wykorzystania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. nr 1198 Informatyka Ekonomiczna nr 18, Wrocław 2010, s.252-261

Pawełoszek-Korek I.: Praktyczne aspekty pozyskiwania danych z portalu aukcyjnego w celu ekstrakcji wiedzy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 57 cz.I Szczecin 2010 s.603-611

Pawełoszek-Korek I.: Semantyczne usługi informacyjne w pracy mobilnej. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą T.28. Bydgoszcz 2010 s.217-225

2009

Pawełoszek-Korek I.:Standardy sieci semantycznej w zarządzaniu wiedzą organizacji. W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 541 Studia Informatica nr 23 Szczecin, 2009 s.193-203

Pawełoszek-Korek I.: Exploiting the Potential of Hidden Web for Competitive Advantage. W: Nowicki A. (red.): Informatyka Ekonomiczna. Aspekty informatyzacji organizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009 s. 304-316

Pawełoszek-Korek I.: Wirtualizacja procesów biznesowych z wykorzystaniem semantycznych usług sieciowych. W: Howaniec H., Waszkielewicz W. (red.): Zarządzanie organizacjami – finanse, produkcja, informacja, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2009 s.263-273.

Pawełoszek-Korek I.: Technologie mobilne w dostarczaniu wiedzy, seria Monografie nr 161, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009. Więcej informacji o książce na stronie Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej

Pawełoszek-Korek I.: Rola semantyki w nowoczesnych systemach informacyjnych e-biznesu, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą T.21, Bydgoszcz 2009 s.89-96

Pawełoszek-Korek I.: Chapter 4 The Concept of Context Awareness in Modern Information Systems. W: Łatuszyńska M., Nermend K. (red.):Contemporary Business Issues. The State Vocational University in Gorzów Wielkopolski, Institute of Management, Gorzów Wielkopolski 2009 s. 61- 74.

Pawełoszek-Korek I.: Koncepcja semantycznych usług sieci Web dla biznesu i standardy ich realizacji. W: Knosala R. (red.): Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Tom II. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2009 s.314-323


2008

Pawełoszek-Korek I.: A Framework for Online Auctions Market Research. W: Proceedings of BIR'2008 the Seventh International Conference on Perspectives in Business Informatics Research. Ed. Stanisław Wrycza. Gdańsk 2008 s.299-311.

Pawełoszek-Korek I.: Grupy niejawne w wirtualnym otoczeniu organizacji. W:Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '07. Praca zbiorowa pod red. Jerzego Gołuchowskiego, Aldony Frączkiewicz-Wronki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008 s.365-375

Pawełoszek-Korek I.: Rozdz.2. Internet jako źródło wiedzy - perspektywa badawcza. W: Wiedza i technologie informacyjne w biznesie. Pod red. Adama Nowickiego i Doroty Jelonek. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008, s.35-44.

Pawełoszek-Korek I.: Semantyczne usługi sieciowe w funkcjonowaniu nowoczesnych organizacji. Dwumiesięcznik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, e-mentor nr 5 2008 s. 76-79.

Pawełoszek-Korek I.: Methods of Discovering Hidden Web Resources, w: Kisielnicki J. (red.): Informatka dla przyszłości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2008 str. 267-274.

Pawełoszek-Korek I.: Zarządzanie wiedzą organizacji w świetle trendu Web 2.0, w: Howaniec H, Waszkielewicz W. (red.): Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała, 2008 str. 254-264.

Pawełoszek-Korek I.: Zastosowanie eksploracji danych w celu pozyskiwania wiedzy z Internetu. W: Szewczyk A. (red.): Fenomen Internetu, Tom II str. 553-559. Wydawnictwo Hogben, Szczecin 2008

Pawełoszek-Korek I.: Systemy rozszerzonej rzeczywistości w pracy mobilnej. W: Kiełtyka L. (red.): Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą. Difin 2008. str. 101 – 108.

Pawełoszek-Korek I., Zastosowanie metod badania niejawnych grup wirtualnych w celu pozyskiwania wiedzy dla organizacji, W: Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy. Praca zbiorowa pod red. Ewy Ziemby. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań, 2008 str. 307- 313.


2007

Pawełoszek-Korek I., Niejawne społeczności wirtualne jako źródło wiedzy dla przedsiębiorstwa. W: Informatyka Ekonomiczna nr 10 Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O.Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, str 246 -253.

Pawełoszek-Korek I., Niejawne społeczności wirtualne w aspekcie globalnej konkurencji. W: Bylok F., Janik R. (red.): Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania międzynarodowego, Wydwanictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007, str. 266-274.


2006

Pawełoszek-Korek I., Wybrane problemy projektowania mobilnego dostępu do zasobów wiedzy. W: Informatyka Ekonomiczna nr 9 Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O.Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, str 350 -363.

Pawełoszek-Korek I, Koncepcja dostarczania wiedzy w środowisku mobilnym z wykorzystaniem map dokumentów. W: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych z.16. s.289-299 Wydawnictwo SGH Warszawa 2006

Pawełoszek I, Rozdz.5/6/.Możliwości wspomagania zarządzania w przedsiębiorstwie budowlanym technologią mobilną. W: Informatyka w globalnym świecie.Red.nauk. Jerzy Kisielnicki , Wyd.Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych 2006 s.342-348

Pawełoszek I, Podrozdz.4.4. Technologie mobilne i bezprzewodowe. W:Komputerowe wspomaganie biznesu. Praca zbior. pod red. Adama Nowickiego. Wyd. Placet 2006

Pawełoszek I, Podrozdz.1.4. Wiedza w działalności biznesowej. W:Komputerowe wspomaganie biznesu. Praca zbior. pod red. Adama Nowickiego. Wyd. Placet 2006

Pawełoszek I, Rozdz.8. Systemy e-biznesu. W:Komputerowe wspomaganie biznesu. Praca zbior. pod red. Adama Nowickiego. Wyd.PLACET 2006


2005

Współautorstwo podręcznika: „Wstęp do systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwie. Wydanie II, pr. zbiorowa pod red. Adama Nowickiego, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005.


2004

Pawełoszek I.: Mobile Electronic Commerce – teoria i perspektywy, w: Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 3, Bydgoszcz 2004.

Pawełoszek I.: Kierunki kształcenia przyszłych menedżerów informacji w szkolnictwie wyższym, w: Informatyka ekonomiczna aspekty naukowe i dydaktyczne. Red nauk. A. Nowicki, D. Jelonek, J. Goliński, Częstochowa 2004


2003

Pawełoszek I.: Zintegrowana telefonia komputerowa jako narzędzie obsługi klienta. Innowacje w marketingu - młodzi o marketingu II. (Konferencja). Sopot 2003.

Pawełoszek I.: Edukacja jako usługa podlegająca prawom rynku. W Szewczyk A.(red.) Wiedza – światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości. Problemy społeczeństwa globalnej informacji. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.

Pawełoszek I.: Information Technology Services on Polish Market. Definitions And Classification. TRANSCOM 2003. 5-th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications. Proceedings. Section 3. Żilina, 2003

Pawełoszek I., Pawełoszek J.: Selected Problems Of Safety In Organizing Welding Works In Repairs Of Machines And Devices. TRANSCOM 2003. 5-th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications. Proceedings. Section 6. Żilina, 2003


2002

Pawełoszek I.: Specyfika rynku usług aplikacyjnych w Polsce. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu nr 955. Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Wrocław 2002.

Współautorstwo podręcznika: Wstęp do systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwie. Pr. zbiorowa pod red. Adama Nowickiego, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2002.


2001

Pawełoszek I.: Gospodarka odpadami jako element ekonomicznego rozwoju regionu. W:Regional'naja ekonomiceskaja politika.Materialy mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii.Cast'1.Grodno 2001.

Pawełoszek I.: Problems of Selecting and Training Staff for Information Systems in Large and Medium Companies. TRANSCOM 2001.4-th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications. Proceedings. Section 4. Żilina,2001

Pawełoszek I.: Zastosowanie koncepcji reengineeringu w procesach marketingowych Nowoczesnego przedsiębiorstwa. Innowacje w marketingu. Młodzi o marketingu. Sopot 2001


2000

Pawełoszek I.: Główne zadania i funkcje systemu informatycznego w zakładzie przetwórstwa mleczarskiego. Pr. Wydz .Zarz. P. Częst. Ser. Inf. Statyst. i Ekonometria nr 1, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000

Pawełoszek I., Stępniak C.: Informacja adresowalna i nieadresowalna w systemach informatycznych marketingu. Upravlenie mezdunarodnym marketingom na malych i średnich predprijatijach. Materialy mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii.Cast'I.Brest, 2000

Pawełoszek I., Stępniak C.: Możliwości wykorzystania systemów pozycjonowania pojazdów w systemach informatycznych przedsiębiorstw. 2nd International Conference Multimedia in Business 2000, Częstochowa 2000.

Konferencje, w których uczestniczyłam

"SYSTEMY WSPOMAGANIA ORGANIZACJI" - Szczyrk 22-23 października 2013 - Organizator Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

"WIEDZA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W KREOWANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" - Olsztyn k. Częstochowy 10-11 października 2013

„GOSPODARKA ELEKTRONICZNA – WYZWANIA ROZWOJOWE” 22-25 maja 2012 roku Szczecin-Oslo

„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. SZANSE I WYZWANIA”, 08.05.–09.05.2012r., na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

E-GOSPODARKA W POLSCE. STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU. Szczecin-Malmo-Kopenhaga. 06-10.06.2010

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kreatywność i innowacje w zarządzaniu organizacjami” 28-29.10.2010 na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Konferencja Naukowa „Technologie informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy” 22 września 2009 Wyższa Szkoła Bankowa Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Moje sieci kontaktów

GoldenLine

LinkedIn

Moje strony

Mój blog na temat tworzenia grafiki w Photoshopie
Mój serwis kulinarny
strona stworzona 25.10.2005; ostatnia aktualizacja: 31.10.2010